Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande

I senaste Ekonomisk Debatt skriver priskommittén för Global Award for Entrepreneurship Research om 2019 års vinnare Boyan Jovanovics bidrag till entreprenörskapsforskningen. De lyfter att Jovanovic har bidragit till en ökad förståelse av vem som egentligen blir entreprenör och entreprenörskapets betydelse för såväl företagsstruktur som innovationskraft och ekonomisk tillväxt.

Global Award for Entrepreneurship Research är världens mest prestigefyllda akademiska pris inom entreprenörskapsforskning. Priset belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap och dess betydelse, oavsett inriktning. Det instiftades redan år 1996 men nylanserades 2008. I samband med nylanseringen höjdes också prissumman till 100 000 euro. Under årens lopp har flera tunga och välmeriterade forskare mottagit priset, såsom Philippe Aghion, Howard Aldrich, William Baumol, Kathleen Eisenhardt, Maryann Feldman, Josh Lerner, Scott Shane, Olav Sorenson och Sidney Winter.

Årets vinnare av Global Award for Entrepreneurship Research Boyan Jovanovic är professor i nationalekonomi vid New York University i USA och har under sin forskarkarriär publicerat många välciterad artiklar i de mest ansedda tidskrifterna i nationalekonomi, som t.ex. Econometrica, American Economic Review, Journal of Economic Theory och Journal of Political Economy. Hans forskning har resulterat i banbrytande bidrag som behandlar dynamiken mellan nya och etablerade företag, entreprenöriellt lärande samt selektionsprocesser på arbetsmarknaden, skriver priskommitténs ledamöter.

Läs hela artikeln i Ekonomisk Debatt