Framtidens ekonomiska politik

Den 27 september deltog Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm  i IVA:s jubileumsseminarium om framtidens ekonomiska politik. Huvudtalare var Dani Rodrik, professor vid Harvards John F. Kennedy School of Government. Bland övriga medverkande märktes bl.a. Carl-Henric Svanberg, ordförande Volvo, Sara Öhrvall, chef digitalisering SEB, Anna Ekström, Utbildningsminister, Martin Flodén, vice riksbankschef och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson Moderaterna.

Bl.a. diskuterades hur affärsmodeller, arbetsmarknaden och kompetensbehoven påverkas av digitalisering, AI och big data. Även hur den ekonomiska politiken bör anpassas för att säkra fortsatt konkurrenskraft och individers möjligheter och välbefinnande adresserades.

Här kan du se webbsändningen från seminariet