Eklund och Andersson på hållbarhetskonferens i Kina

Den 19 oktober var Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Martin Andersson, på inbjudan av bl.a. Tsinghua University, två av huvudtalarna vid Regional Sustainable Development Conference i Zhaoqing, Kina. Bland övriga talare märktes t.ex. Maurice Kugler, professor George Mason University och tidigare Head of Research för Human Development Report,  FN:s flaggskeppsrapport om global ekonomisk utveckling. 

Johan Eklund talade på temat Sustainable Migration and the Welfare State: Swedish Lessons och Martin Andersson om Leaving the Multinational – the Frequency and Nature of Mobility of Employees from MNEs.