19-10-24

Chefer en nyckel för Sveriges AI-framtid

AI-utvecklingen kommer att ha stor påverkan på både enskilda arbetsplatser och på hela ekonomin, men den handlar om mycket mer än bara teknikinvesteringar. På uppdrag av Ledarna har Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg skrivit en ny rapport som visar att svensk AI-mognad är lägre än vad tidigare studier har visat, och organisatorisk anpassning är en flaskhals för utvecklingen. Dessutom, att chefer spelar en nyckelroll för Sveriges AI-framtid.

Enligt Joakim Wernberg skiljer sig denna undersökning från tidigare försök att mäta AI-arbetet i svensk ekonomi på tre sätt: 1) Ledarnas undersökning är större än tidigare jämförbara mätningar, 2) undersökningen visar inte bara andel som implementerat AI i verksamheten utan även hur långt man har kommit i det organisatoriska arbetet som krävs för att dra nytta av verksamhetsspecifika AI-tillämpningar och 3) resultaten indikerar att AI-användningen är väsentligt lägre än vad tidigare mätningar gjort gällande.

Läs mer om Ledarnas undersökning i debattartikeln i ComputerSweden