Kunskapsintensiva investeringar positiva för entreprenörskapet

Entreprenörskapsforums forskningsledare Martin Andersson, Johan P. Larsson och Joakim Wernberg har på uppdrag av Tillväxtanalys skrivit en studie om spridningseffekterna av stora kunskapsintensiva investeringar. Utöver att skapa arbetstillfällen och skatteunderlag visar rapporten att SKI kan ge upphov till nya lokala affärsrelationer, högre produktivitet, spridning av kunskap till andra företag samt ökat entreprenörskap genom framtida avknoppningsföretag.Forskningsöversikten är en delrapport i ett större projekt där Tillväxtanalys vill skapa ett lärande kring hur staten kan främja effektiva stora kunskapsintensiva investeringar, SKI.

Organiseringen av kunskapsintensiv verksamhet blir allt mer heterogen, fragmenterad och globaliserad. Det ställer nya krav på hur offentliga aktörer främjar och arbetar med investeringar. En slutsats är därför att det behövs övergripande och gemensamma ramvillkor för kunskapsintensiv verksamhet.

Läs mer om resultaten i forskningsöversikten Stora kunskapsintensiva investeringar – orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll