NY PUBLIKATION: Det går att lära sig entreprenörskap – åtminstone i grundskolan

I årets Swedish Economic Forum Report analyserar svenska och utländska forskare entreprenörskapsutbildning och finner att det går att lära ut entreprenörskap, åtminstone i yngre år. Att det fungerar på högskolenivå kan inte styrkas och det finns inte heller tydliga svar på om dessa kurser betalar sig. I  Entreprenörskapsutbildning – Går det att lära ut entreprenörskap finner författarna stöd för att entreprenörskapsutbildningar i grundskola och gymnasium ger positiva effekter, till exempel i form av Ung Företagsamhet. Att det fungerar på högre nivåer kan inte styrkas.

– Det betyder inte att entreprenörskapsutbildning på högre nivåer är bortkastad tid eller pengar men vi bör utvärdera dessa utbildningar i termer av arbetsmarknadsutfall såsom inkomst, karriär eller intraprenörskap, säger Johan Eklund, professor BTH och JIBS samt vd Entreprenörskapsforum och skriftens redaktör.

Entreprenörer kommer i alla former, från individer som Bill Gates och Ingvar Kamprad till intraprenörer och egenanställda. Ett huvudproblem är att det inte finns en tydlig definition av vad som menas med entreprenörskap och därmed finns en otydlighet i vilka förmågor som bör läras ut eller främjas. Entreprenörskapsutbildningar som vill lyckas behöver vara tydliga med

1) vad som menas med entreprenörskap;
2) vilka förmågor som ska läras ut samt
3) hur och när utbildningen sker.

Ladda ned Swedish Economic Forum Report 2019 Entreprenörskapsutbildning – Går det att lära ut entreprenörskap

För intervjuer och kommentarer: Johan Eklund, 070-659 14 06

 

Författarna till Swedish Economic Forum Report 2019 är:

Johan E. Eklund, professor Blekinge tekniska högskola, JIBS och vd Entreprenörskapsforum (red.)

Niels Bosma, associate professor, Utrecht University School of Economics

Niklas Elert, fil. dr. Institutet för Näringslivsforskning

Gustav Hägg, fil. dr. Sten K. Johnson Center for Entrepreneurship, Lunds universitet

Rasmus Rahm, ekon. dr. Handelshögskolan i Stockholm, vd Stockholm School of Entrepreneurship

Saras D. Sarasvathy, professor University of Virginia, Darden School of Business

 

Rapporten lanseras på Swedish Economic Forum den 19 november kl. 15-17.