Braunerhjelms bidrag till IFNs 80-årsjubileum

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, även professor BTH och KTH, har  skrivit ett bidrag i boken ”IFN 1939-2019 80 år av ekonomisk forskning”. Han gör en personlig reflektion över dåvarande IUIs kreativa uppbyggelseprocesser och berättar hur han format en forskningsinriktning samt jobbat med spridning av forskningsresultat.

Pontus Braunerhjelm framhäver hur IUI (numera IFN) lagt grunden för förmånen att kunna vara med och påverka samhällsdebatten:

”Det intressanta är att göra det utifrån forskning och inte ideologiska ståndpunkter – att kunna visa och argumentera för hur samhällsnyttan kan öka och hur olika ekonomisk-politiska insatser kan optimeras kan påverka politikens utformning. Allt i syfte att öka den industriella dynamiken, höja tillväxten och öka välståndet.”

Så skriver Pontus Braunerhjelm om ett arbetssätt som är lika tillämpbart inom ramen för Entreprenörskapforums verksamhet som IFNs. Boken ges ut för att uppmärksamma hur IFN alltsedan grundandet 1939 spelat en central roll inom tillämpad ekonomisk forskning och i den ekonomisk-politiska debatten i Sverige. Författarna bidrar med betraktelser över vad tiden vid IFN har betytt för deras personliga och professionella utveckling. Bidragen ger ögonblicksbilder från IFNs verksamhet under de gångna åren.

Ta del av jubileumsboken