Sista veckan att nominera till Unga forskarpriset 2020

För att stimulera unga forskares arbete om entreprenörskap, innovation och företagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut Unga forskarpriset. Vartannat år går priset till en kvinna och vartannat år till en man. 2020 går priset till en manlig forskare. Vi behöver din nominering före den 10 december.

2020 års pris kommer att tilldelas en man som är disputerad, forskar på universitet/högskola i Sverige, har utmärkt sig genom sitt akademiska arbete och som inte är äldre än 35 år vid nomineringstillfället. Det är forskningens kvalitet, originalitet och nyhetsvärde som i första hand står i fokus för bedömningen. Prissumman är 150 000 kronor och finansieras av Triton Advisers (Sweden) AB.

Du som har docentkompetens eller högre kan nominera. Välkommen att skicka din nominering, underbyggd med CV och publikationslista för din kandidat till Pernilla Heed, projektledare Entreprenörskapsforum, senast den 10 december 2019.

Läs mer om villkoren för priset på www.entreprenorskapsforum.se/priser/unga-forskarpriset