19-11-29

Entreprenörskap i Sverige – allt mer ett manligt fenomen

I den senaste rapporten från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) visar en internationell jämförelse att Sverige placerar sig i botten gällande gapet mellan kvinnors och mäns entreprenörskap. Det är mer än dubbelt så vanligt för män att driva företag i tidiga skeden än för kvinnor.

I Sverige har entreprenörskap i allt högre utsträckning blivit ett manligt fenomen. Stärkt tillgång till riskkapital riktat till kvinnor kan vara en av flera vägar framåt, säger Pontus Braunerhjelm, teamledare för det svenska GEM-teamet och professor KTH och BTH.

Rapporten som finns att läsa och ladda ned på GEMs hemsida visar att könsklyftan i total entreprenöriell aktivitet i tidiga stadier är så stor som 60 procent i fem mycket olika länder, inklusive Egypten, Grekland, Slovenien, Sverige och Turkiet, vilket tyder på att de bakomliggande förklaringarna kan vara komplexa. Dessutom framgår att unga kvinnor (18-24 år) startar företag på en tredjedel så hög nivå  som män i motsvarande ålderskategori i Sverige.