Hur bidrar skolentreprenörer till Sveriges roll som kunskapsnation?

9 DEC: Anders Johnson visar i en ny rapport att skolentreprenörer under 1800-talet hade stor betydelse för den pedagogiska förnyelsen i Sverige. Vilken roll spelar dagens friskolor för skolutveckling? Vi ser ett lyft för Sverige i Pisa-undersökningen, men hur säkerställer vi att Sverige har en högkvalitativ skola som gör Sverige globalt konkurrenskraftigt även i framtiden? Välkommen till lunchlansering!