Di Debatt: Dags för en kapital- respektive en driftsbudget!

Dagens budgetsystem har resulterat i att samhällskritiska investeringar får stå tillbaka till förmån för kortsiktig fördelningspolitik och konsumtion. Ett reformerat finanspolitiskt ramverk skulle tydliggöra statens kostnader samt möjliggöra för såväl infrastrukturinvesteringar som finanspolitiska insatser. Det skriver Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund på Di Debatt.