Företrädaransvaret försvårar styrelserekrytering

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, professor BTH och KTH, lyfter fram att det skatterättsliga företrädaransvaret försvårar för rekrytering till styrelser i fplus. Nu ska företrädaransvaret utredas. Det är viktigt att få till ett verktyg som bekämpar oseriösa aktörer, men att det inte ska slå mot seriösa företag, fortsätter Pontus Braunerhjelm.

 

Det skatterättsliga företrädaransvaret innebär att en företagare som råkar i betalningssvårigheter med närmast automatik kan bli personligt ansvarig för bolagets förfallna skatteskulder. Om skatten betalas en dag för sent anses företrädaren ha varit grovt oaktsam, vilket i den praktiska tillämpningen innebär ett strikt ansvar för bolagets skatter.

 

– Jag vet flera stora entreprenörer som valt att inte gå in i styrelser om de inte är majoritetsägare för att de är oroliga för risken att utkrävas företrädaransvar. Det är inte bara problematiskt för de enskilda företagen som inte får kompetens till sina styrelser. Det är direkt kopplat till den svenska tillväxten, säger Pontus Braunerhjelm.

 

Att företrädaransvaret nu ska utredas är han positiv till eftersom företrädaransvaret försvårar för företag att genomgå en lyckad rekonstruktion.

 

– Skatteverket kan utkräva företrädaransvar trots att det egentligen inte finns skäl som i sig är tillräckligt allvarliga för att bolaget ska gå i konkurs. Det finns flera exempel på uppseendeväckande agerande och tolkning av gällande rätt från Skatteverkets sida. I sig har regelverket tolkats alldeles för strikt vilket varit problematiskt, säger han.

 

Läs hela artikeln i fplus 

 

Läs rapporten Företrädaransvaret – Kan det avskaffas?