Jag brinner för entreprenörskap – det förändrar världen

Johan Schnürer och Mikael Blomqvist tillträder som nya styrelseledamöter i Entreprenörskapsforum. Styrelsen stärker nu sin kompetens med gedigna erfarenheter som kommer att bidra med viktig kunskap i arbetet. Läs mer om Schnürer, Blomqvist och Entreprenörskapsforums styrelse.

 

Som universitetsrektor ser jag fram emot att få bidra till ett bättre klimat för innovationer och entreprenörskap tillsammans med representanter för både näringsliv och akademi, säger Johan Schnürer.

 

Jag brinner för entreprenörskap – det förändrar världen, säger Mikael Blomqvist i en kommentar om sin nya styrelsepost.

 

Johan Schnürer är rektor vid Örebro universitet. Han var tidigare professor i mikrobiologi vid SLU, Sverige lantbruksuniversitet i Uppsala, där han även var vicerektor för samverkan och prefekt. Schnürer har flera patent och en av innovationerna från hans forskargrupp finns som en mikrobiologisk produkt  i ett 20-tal länder. Han är styrelseledamot i ett forskarägt IPR-bolag och styrelseordförande i ett forskningsbolag som letar nya antibiotika.

 

Mikael Blomqvist är entreprenör och driver family office-bolaget Michano som investerar i företag och projekt världen över. 1990 grundade Mikael Blomqvist Roxtec som via en uppfinning fick en lösning för att täta öppningar för kablar och rör. Han har sedan dess startat ett flertal företag som idag har samarbete med BTH inom både utbildning och forskning. Mikael Blomqvist är numera hedersdoktor vid BTH.

 

Läs mer om Entreprenörskapsforums styrelse