Ny vetenskaplig publicering – rörlighet ökar innovation

I en artikel nyligen publicerad i European Economic Review visar Pontus Braunerhjelm, Ding Ding och Per Thulin att en högre rörlighet hos välutbildad arbetskraft har en positiv och starkt signifikant påverkan på ett företags innovativa output, mätt som patentansökningar.

Det innebär att det finns en tydlig koppling mellan rörlighet på arbetsmarknaden och tillväxt eftersom innovationer anses driva tillväxt, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH.

Förklaringarna kan hänföras till bättre matchning, starkare kunskapsnätverk och därmed förbättrade förutsättningar för kunskapsspridning, enligt Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum.

Studien är baserad på ett unikt svenskt arbetstagar-arbetsgivardataset som matchats med företags patentansökningar. Effekten av rörligheten är särskilt framträdande för de kunskapsintensiva arbetstagarna med tidigare erfarenhet av arbete på ett patentsökande företag, medan bara en begränsad effekt kunde upptäckas för företag som förlorar kunskapsintensiv arbetskraft. För nyutexaminerade universitetsstudenter utan erfarenhet kunde ingen effekt uppmätas. Effekten är mer framträdande om den nyanställda kunskapsintensiva arbetskraften har erfarenhet inom samma region.

 

Läs mer i European Economic Review