I princip omöjligt att planera fram kluster

Entreprenörskapsforums forskare Johan P Larsson, även universitetslektor University of Cambridge, intervjuas av Stockholms Handelskammare om kluster, och berättar att moderna kunskapskluster behöver en kombination av regionala och nationella förutsättningar. Men de är i princip omöjliga att planera fram.

Även om kluster inte kan planeras kan en region arbeta med att få så gynnsamma förutsättningar som möjligt. God infrastruktur och internationella anslutningar är till exempel viktiga komponenter på regional nivå. De viktigaste faktorerna återfinns dock på nationell nivå, det rör sig om den statliga inkomstskatten, regleringar på arbetsmarknaden och regler kring patentskydd, säger Johan P Larsson.

I index som mäter attraktivitet för företag hamnar Stockholm ofta högt. Detta trots att såväl Sveriges som Stockholms förutsättningar egentligen är ganska dåliga, säger Johan P Larsson.

– Vi ligger geografiskt avskilt och våra städer är ganska glesa i ett internationellt perspektiv. Historiskt har Sverige helt enkelt varit fantastiskt på att överkomma sin litenhet.

Läs artikeln på Stockholms Handelskammares webbplats.