20-02-04

Eklund om framtidens integration

Den 31 januari medverkade Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund på en konferens om framtidens integration arrangerad av Fores, Axfoundation och Öppna Dörren. Diskussionen handlade om integration och vilket ansvar den enskilde, det offentliga och näringslivet har. SVT Forum var på plats. Följ de högaktuella samtalen från 04:24:00 in i sändningen.

Den ekonomiska integrationen har blivit allt sämre sen 70-talets mitt och inget talar för att situationen kommer att förbättras i närtid. Vi har en neurotisk målkonflikt mellan en extensiv välfärdsstat och ett generöst migrationssystem och dessutom tas forskningen som finns på området inte i beaktande i tillräckligt hög utsträckning, sa Eklund.

Vidare pekade Eklund på att det ekonomiska utanförskapet är synnerligen stort i Sverige idag, 13,3 procent av arbetskraften är inte självförsörjande. För att hantera detta krävs det ett rejält reformpaket som adresserar allt från trösklar på arbetsmarknaden, lönesubventioner, utbildning, förutsättningar för entreprenörskap och regelförenklingar till fortsatt mobilisering av civilsamhället.

Se sändningen på SVT Forum (konferensen startar 04:24:00 in i sändningen)