Reshaping Work Stockholm

Digitala plattformsekonomier, automatisering och utvecklingen inom AI utmanar på olika sätt organiseringen av arbete, men hur påverkar det ekonomi, arbetsmarknad och den svenska modellen på längre sikt? Det är frågor som står i centrum för konferensen Reshaping Work som äger rum idag och imorgon i Stockholm.

– Det är lätt att stirra sig blind på den tekniska innovation som följer med digitaliseringen men det är minst lika viktigt att fråga sig hur teknisk utveckling möjliggör och bidrar till arbetsinnovation, det vill säga utvecklingen av nya arbetsuppgifter och arbetsformer. Den svenska modellens regelverk och anpassningsförmåga kommer på gott och ont att spela en stor roll för hur framtidens arbete ser ut i Sverige, säger Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

 

– Tanken med konferensen är att – utöver utbyte av idéer mm – är att konkretisera och bredda diskussionen kring framtidens arbetsmarknad i en svensk/nordisk kontext, med dess välfärdsstater och arbetsmarknadsmodeller. Formatet stimulerar till aktivt deltagande så vi hoppas att alla känner sig lite klokare efteråt, säger Fredrik Söderqvist, doktorand Entreprenörskapsforum, BTH och Unionen.

 

Reshaping Work Stockholm arrangeras av Unionen, Entreprenörskapsforum och Entrepreneurs Without Borders.