Braunerhjelm i SvD: Drabbar skolans öde även universiteten?

Hur kan vi försvara och förstärka den svenska kunskapsbasen i en allt mer hårdnande internationell konkurrens? Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH, skriver i SvD att om kunskapsbasen urholkas kommer det att slå brett mot det svenska samhället.

Den väg som föreslås i utredningen om styrningen av högskolan, strut-en, innebär att universiteten nu kommer att utsättas för diverse oprövade experiment på motsvarande sätt som varit fallet för den svenska skolan under de senaste decennierna, skriver Braunerhjelm.

 

Läs artikeln Drabbar skolans öde även universiteten? i SvD