Färska resultat om entreprenörskap globalt

Den årliga rapporten från Global Entrepreneurship Monitor (GEM), världens största studie av entreprenörskap, lanseras idag i Miami. I mer än två årtionden har den entreprenöriell aktiviteten liksom ambitioner och attityder till entreprenörskap uppmätts och analyserats. I år sker jämförelsen mellan hela 50 länder.