En reformagenda för kvinnors nyföretagande

Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum medverkade på Moderatkvinnornas seminarium om hur det står till med jämställdheten i Sverige. Under förmiddagen gjordes nedslag i kvinnors integration, ägande, hälsa och nyföretagande, områden där reformer för ett mer jämställt Sverige är på gång att utvecklas.

 

Givet de svenska resultaten från Global Entrepreneurship Monitor som 2018 visade på ett minskat svenskt entreprenörskap, 6,8 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag och att hela minskningen beror på en nedgång i kvinnors entreprenörskap, från ca sex till fyra procent, är det angeläget att sätta en reformagenda.

 

Pernilla Norlin betonade på seminariet att entreprenörskap förutsätter stabila spelregler och möjlighet till långsiktig planering. Kvinnors företagande ska inte ha sämre villkor än mäns, exempelvis vad gäller utbildning, vård och omsorg.

 

Andra policyförslag för att stärka kvinnors företagande var att stimulera tillväxt i kvinnors företag och stärka kvinnors tillgång till kapital. Därtill lyftes behovet av att tidigt exponeras för förebilder, gärna entreprenöriella kvinnor med hög lönsamhet. Det handlar om att få in företagande som livsstilsval tidigt. Fler borde få möjlighet att prova på entreprenörskap, till exempel genom Ung företagsamhet, entreprenörskap är bästa skolan för att bli entreprenör, avslutade Pernilla Norlin.

 

Se webbutsändningen från Moderatkvinnornas Seminarium: Hur står det till med jämställdheten i Sverige?