Rune Andersson hyllades med entreprenörskap

Rune Andersson, ordf Mellby gård, 75 år hyllades med ett seminarium på Chalmers den 5 mars och temat var, efter jubilarens önskemål, entreprenörskap. Att i detta läge presentera forskning som visar att entreprenörskapet går ner, vände Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm till en möjlighet att presentera tio teser för konkreta politiska reformer för att vända kurvorna.

 

Dessa tio teser är dock inte som budorden, ristade i sten, förklarade Pontus Braunerhjelm, utan de förändras med tiden.

Pontus Braunerhjelm har tillsammans med Klas Eklund, seniorekonom Mannheimer Swartling, och Magnus Henrekson, vd och professor IFN, uppdaterat rapporten Ett ramverk för innovationspolitiken, uppgraderat sina teser för att presenteras just vid detta tillfälle och för att markera uppdateringen trycktes en ny upplaga med grönt omslag i stället för det tidigare röda.

 

Vi vet att Rune var väldigt förtjust i denna rapport, den kallas till och med Runes lilla röda, men nu får han förlika sig med att den blivit grön, säger Pontus Braunerhjelm i en kommentar.

 

Läs mer