Kunskap för väl underbyggda beslut som främjar entreprenörskapsklimatet

Under 2019 firade Entreprenörskapsforum att vi framgångsrikt agerat brobyggare mellan forskare, praktiker och beslutsfattare under två och ett halvt decennium genom att lyfta entreprenörens betydelse. Ta del av hur vi jobbar i Entreprenörskapsforums färska verksamhetsberättelse.

 

Genom forskningsbaserade och policyinriktade underlag har Entreprenörskapsforum under 25 år pekat på behovet av en politik som bättre främjar förutsättningarna för entreprenörskap, innovation, förnyelsekraft och tillväxt.

 

2020 tar vi oss an viktiga frågor som åtgärder att bryta det ekonomiska utanförskapet, tar tempen på det svenska entreprenörskapet och fortsätter att analysera de fem stora megatrenderna som för med sig strukturomvandling i samhällsekonomin.

 

Du kan lita på att vi framgent kommer att bidra till det viktiga arbetet att sätta fokus på bättre och mer långsiktiga ekonomisk-politiska beslut inom entreprenörskapsområdet. Ta del av hur vi jobbar i vår färska verksamhetsberättelse.

 

Ladda ned verksamhetsberättelsen