Entreprenörskap och misslyckande: två sidor av samma mynt?

Rätt hanterade konkurser och exits kan stärka konkurrenskraften och tillväxten. Det skriver Entreprenörskapsforums Johan Eklund, med medförfattare, i den vetenskapliga artikeln Entrepreneurship and failure: two sides of the same coin? nyligen publicerad i Small Business Economics. Konkurser kan stimulera marknaden genom omfördelning av resurser och kompetenser.

I artikeln lyfts att en bättre förståelse för konkursförfarandet gör det även möjligt att skapa effektiv policy där konkurser ses som en naturlig del av företags- och marknadscykeln.

Vidare kartläggs relationen mellan företagsmisslyckande, konkurs, institutionella förutsättningar å ena sidan och entreprenörskap, överlevnadsgrad och värdeutveckling å andra sidan. Författarna visar att institutioner som handhar konkursförfaranden inte enbart minimerar den sociala kostnaden för misslyckande utan även skyddar ekonomin. Dessa institutioner utgör ett policyverktyg som reglerar marknaden och minimerar resursslöseri.

Författarna vill med artikeln öka förståelsen för entreprenöriella samhällen och vilken roll misslyckanden spelar på en marknad.

 

Läs mer och ta del av artikeln