Filantropiska insatser viktiga i coronakrisens spår

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm säger i SvD att kultursektorn ofta har svårt att hävda sina behov vid en ekonomisk kris. Han hävdar att filantropiska insatser kommer att bli viktiga i coronakrisens spår. Men krisen innebär krympande tillgångar, så vi kan inte räkna med att filantroperna ska ersätta offentliga pengar, avslutar han. Läs artikeln.