Braunerhjelm i Kvartal: Platta till recessionskurvan

Coronakrisen riskerar att leda till en nedgång som vi inte sett sedan 1930-talet, skriver Pontus Braunerhjelm i Kvartal. Krispolitiken bör ha ett makro- och ett mikroperspektiv med satsningar inriktade både på kort och lång sikt. Han betonar att en kris kan vara något som underlättar genomförandet av reformer som annars kan vara kontroversiella.