Tre professorer i SvD: krispaketen inte tillräckligt kraftfulla

Entreprenörskapsforums Martin Andersson, Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund skriver i SvD att regeringen och stödpartier inte agerar tillräckligt kraftfullt i krispaketen. Skulle Sverige nå samma nivå som USA skulle det motsvara 500 miljarder i stöd. Räntekostnader bör nu sättas till noll där det är möjligt och ett tillfälligt moratorium införas vad gäller företagens amorteringar och räntor.