Krisen ställer nya krav på offentlig information

Vad baserar myndigheterna och regeringen sina beslut på? Den frågan vill allt fler ha svar på idag. I en intervju med fPlus efterlyser Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg mer transparens från regeringen och expertmyndigheterna när det gäller hur Sverige hanterar coronakrisen.