Omskriven rapport om utrikes föddas självförsörjning

Entreprenörskapsforums senaste rapport När blir utrikes födda självförsörjande? kommenteras på flertalet ledarsidor. Det är Johan Eklund och Johan P Larsson som analyserat självförsörjningsgraden bland utrikes födda och finner att det ekonomiska utanförskapet är betydligt mer omfattande än vad den officiella sysselsättningsstatistiken ger sken av. Läs artiklar och se webbutsändningen.