Eklund i Sveriges Radio: Majoritet av utrikes födda inte självförsörjande

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund samtalar i Sveriges Radio om utrikes föddas självförsörjningsgrad. En ny rapport från Entreprenörskapsforum visar att en stor majoritet av utrikes födda inte når självförsörjning, det vill säga kommer att tjäna 12 600 kronor i månaden efter skatt. Medverkar gör även Fadi Barakat, projektchef vid näringslivskontoret Malmö stad. Lyssna på inslaget.