Intervju: ekonomin under pandemin

Coronakrisen för med sig turbulenta tider för ekonomin. Med anledning av detta intervjuar vi på Entreprenörskapsforum ett antal experter i vårt nätverk. Samtalen rör sig kring effekter för näringslivet, åtgärder som har gjorts och önskas såväl som spaningar på något längre sikt. Det senaste bidraget kommer från Anne Holm Rannaleet, trustee och executive director, IKARE Ltd. Lyssna till hennes bild av situationen.