Braunerhjelm i GP: Förståelse för företagandets villkor krävs

Det kommer behövas andra åtgärder som med större precision stöttar företagen i denna krissituation, skriver Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, professor nationalekonomi, i GP. Senfärdigheten i att formulera en politik som verkligen når utsatta företag speglar en bristande förståelse om företagandets och entreprenörskapets villkor i Regeringskansliet.