DI Debatt: Ta bort det skatterättsliga företrädaransvaret

Aktiebolag bygger på principen om att ägarna inte är personligen ansvariga för företagets skulder. Men den principen gäller inte skatteskulder som har en särställning. Lagstiftningen orsakar onödiga konkurser, skriver Entreprenörskapsforums ordförande Lars Backsell och styrelseledamot Saeid Esmaeilzadeh tillsammans med Lovisa Hamrin och Dan Olofsson på DI Debatt.