Johan Eklund i Studio Axess

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, även professor BTH och JIBS, samtalar med PJ Anders Linder i Studio Axess. Bland annat lyfter de att Sverige står inför en ännu större integrationsutmaning än vi anat. De tar också upp den ekonomiska krishanteringen givet coronapandemin och entreprenörskapets ställning i Sverige. Ta del av samtalet.