Effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för integrationen av utrikes födda

Är sänkta arbetskraftskostnader en effektiv integrationspolitik? I den andra rapporten till projektet Integration Sverige studerar forskarna Sven-Olov Daunfeldt och Anton Gidehag effekterna av denna åtgärd. Välkommen till ett webbinarium där vi diskuterar instrument för att bryta utanförskapet och få utrikes födda i sysselsättning.