Regeringens åtta krispaket visar på bristande kompetens

Håkan Gergils, seniorrådgivare vid Entreprenörskapsforum, skriver på Altinget Debatt att om regeringen utarbetat krispaket tillsammans med näringslivet hade stödet sett helt annorlunda ut. Att förstå vilka stöd företagen behöver för att överleva och hur dessa stöd kan användas är avgörande för att det ska bli rätt.