20-05-14

Ny rapport: Sänkta arbetskraftskostnader ger fler jobb till utrikes födda

Utanförskapet bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden är omfattande och reformer behövs för att förbättra den ekonomiska integrationen. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum visas att med sänkta arbetsgivaravgifter för unga (2007 års reform) blev företagarna mer benägna att anställa dels unga, dels fler oavsett ålder. Författarna visar också på en positiv och stark koppling mellan företagens sänkta arbetskraftskostnader och rekrytering av utrikes födda. Slutsats: Reformer som ger sänkta arbetskraftskostnader för företagen leder till fler jobb bland utrikes födda.När arbetsgivaravgifterna för unga sänktes år 2007 anställdes cirka 1 100 fler utrikes födda, detta trots att reformen inte specifikt riktades mot denna grupp av arbetstagare.

– Resultatet utgör en stark indikation på att sänkta arbetskraftskostnader behövs för att få fler utrikes födda i arbete, säger Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna och forskningschef vid Handelns Forskningsinstitut samt medförfattare till rapporten.

I rapporten visas att endast 20 procent av kvinnorna från Afrika och Asien, som var 21–50 år när de invandrade, hade en månadslön som motsvarade en ingångslön efter åtta år i Sverige. Motsvarande andel för männen var 34 procent.

 

Svårigheterna att etablera sig på arbetsmarknaden kan indikera att arbetsgivare inte anställer utrikes födda eftersom de upplevs ha en lägre produktivitet än den av arbetsmarknadens parter förhandlade lägstalönen. Sänkta eller borttagna arbetsgivaravgifter kommer inte att räcka för att lösa utanförskapet bland de utrikes födda, men kan utgöra en av flera reformer på området.

– Läget är särskilt allvarligt med tanke på coronakrisen och risken att Sverige hamnar i en djup lågkonjunktur. Utrikes födda kommer att drabbas extra hårt eftersom utanförskapet i gruppen redan är stort och de är överrepresenterade i de branscher som drabbas hårdast av social distansering och reducerad inhemsk efterfrågan, till exempel hotell- och restaurangbranschen, säger Anton Gidehag, postdoc-forskare vid Handelns Forskningsinstitut.

 

Ladda ned: Effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för integrationen av utrikes födda

 

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten: Nya instegsjobb för utrikes födda behövs till följd av coronakrisen

 

För intervjuer och kommentarer:
Sven-Olov Daunfeldt, 070-295 72 84.
Anton Gidehag, 073-684 54 66.