Utvidga serveringstillstånden – förslag för att återhämta den krisutsatta restaurangbranschen

Restaurangnäringen och handeln i stadskärnorna har drabbats hårt av coronakrisen och tvingats till stora och plötsliga permitteringar och varsel. Många företagare riskerar avveckling. I Entreprenörskapsforums serie på temat Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin föreslås utvidgade serveringstillstånd och en mild liberalisering av alkoholpolitiken för att skapa nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen för en bransch som måste ställa om.

I Utvidgning av serveringstillstånd – ett förslag för att främja restaurangbranschens anpassningsförmåga och återhämtning efter pandemin varnas för att än fler konkurser inom restaurangbranschen står för dörren. Redan i mitten av april hade över 32 000 i branschen varslats eller blivit av med arbetet. I dagsläget är restaurangernas försäljning av alkohol betydligt mer lönsam än maten, men alkoholen får endast utskänkas vid bordsservering. I förslaget görs ett räkneexempel på om matlådor kompletterade med alkoholhaltig dryck för konsumtion i hemmet förmår täcka förluster från de uteblivna bordsserveringarna.

Företag med serveringstillstånd bör beredas tillstånd att sälja alkohol som fristående återförsäljare. Det skulle innebära en förbättring av likviditeten inom restaurangnäringen vilket underlättar ekonomisk uthållighet och återhämtning. Reformen är självfinansierad och enkel att genomföra, säger artikelförfattaren Hans Seerar Westerberg, forskare Handelns Forskningsinstitut.

I Återanpassning efter coronakrisen: Nytt liv för stadskärnan föreslås tre åtgärder för att främja entreprenörskap i stadskärnor:

1) Att kravet på matservering för utskänkningstillstånd tas bort,
2) att reglering av uteserveringar liberaliseras samt
3) att regleringen av tillåten användning av lokaler liberaliseras.

Förslagen syftar till att samtidigt stärka stadskärnornas konkurrenskraft på lång sikt och mildra den akuta krisen orsakad av corona.

Genom att kravet på att servera mat slopas blir det möjligt att etablera enklare öl- och vinbarer som är enklare att driva och kan generera sysselsättning åt de som nu blivit friställda. Vi kan även räkna med att dessa verksamheter bidrar till en ökad aktivitet och handel i stadskärnorna, säger författarna Ingemar Bengtsson universitetslektor i fastighetsvetenskap vid LTH, Lunds universitet och Fredrik Kopsch universitetslektor i fastighetsrätt vid LTH, Lunds universitet.

Ladda ned:

#3 Utvidgning av serveringstillstånd – ett förslag för att främja restaurangbranschens anpassningsförmåga och återhämtning efter pandemin

#4 Återanpassning efter coronakrisen: Nytt liv för stadskärnan