Entreprenöriell återhämtning från Covid-19 i Europa och USA

Den 27 maj arrangerade Entreprenörskapsforum tillsammans med Kauffman Foundation och OECD Entrepreneurial Recovery from Covid-19: A Comparative Forum. Namnkunniga experter diskuterade pandemins effekter på entreprenörskap och vilka utmaningar och möjligheter som ligger framför oss. Medverkade gjorde bl.a.: Edward Glaeser, Harvard University, Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, Jonathan Potter, OECD, liksom Johan Eklund, Entreprenörskapsforum.