Braunerhjelm om coronakrisens effekter i Sveriges radio

Lyssna till Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm i Studio Ett special på temat fyra månader med corona. Han lyfter att krisstöden inte når de företag som har störst behov och befarar konkurser under sommaren vilka riskerar ge kedjeeffekter i ekonomin. Lyssna till hans samtal med Johan Andersson, vd Mellby Gård, 48 minuter in i sändningen.