Emma Lappi: Vad händer efter avslutat entreprenörskap?

Det finns samhällsvinster att göra om fler vågar anställa forna entreprenörer menar Emma Lappi, doktorand Jönköping International Business School och Entreprenörskapsforum. Lappi disputerar idag 5 juni med avhandlingen Post-entrepreneurship Productivity. I en artikel av Esbri diskuterar hon avhandlingen som visar att tidigare entreprenörer tjänar sämre än sina kollegor som aldrig varit företagare.

Samtidigt framkommer att de forna entreprenörerna inte är mindre produktiva än sina kollegor, snarare har annan forskning visat att de är mer innovativa och har ett starkt humankapital. En anledning till den lägre lönen kan vara att de tidigare entreprenörerna antingen prioriterar trygghet och inte ställer tillräckligt hårda krav. Alternativt att de diskrimineras av arbetsgivare – de kanske ses som annorlunda eller förutsätts snart återgå till sitt företagande.

Min forskning visar att det är bra för företag att anställa tidigare entreprenörer. Till exempel bidrar de till högre innovationsgrad. Men det beror också på företagens storlek, i små företag finns starkast positiva relation mellan att anställa entreprenörer och företagets finansiella resultat.

Lappi tillägger att det är ett problem om individer inte får betalt för sin produktivitet men att vissa efter en tid som entreprenörer kan värdera trygghet högt. Hon ser också att det kan finnas samhällsvinster att göra om fler företag vågar anställa.

Ett sätt att få fler småföretag att anställa tidigare entreprenörer är att minska risken vid anställningar. Till exempel genom utökade undantag i Lagen om anställningsskydd, avslutar Lappi.

Läs avhandlingen Post-entrepreneurship Productivity.

Läs artikeln av Esbri