Braunerhjelm om strukturomvandling och innovation

Vilka branscher växer respektive krymper under krisen? Och hur kan innovationskraften tillvaratas? Entreprenörskaps-forums Pontus Braunerhjelm svarar på frågorna vid ett livestreamat webbinarium arrangerat av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, som inom kort sänds i SVT Forum. Lena Sellgren Business Sweden och Erika Färnstrand Damsgaard Konjunkturinsitutet medverkar också.