Schablonbeskattning – en ny väg in?

En svensk modell för schablonbeskattning av soloföretagande skulle ge möjlighet för fler att försörja sig genom näringsidkande. Det skriver Patrick Krassén, skattepolitisk expert Företagarna och professor Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, i Realtid. Det skulle kräva väsentligt förenklade regler för bokföring, redovisning och deklaration – liksom lägre skattenivå.  Inspiration finns att hämta från befintliga system i närliggande europeiska länder.