Efter pandemin: Offentlig upphandling sparar 85 miljarder

Offentlig upphandling kan användas som verktyg för ekonomisk återhämtning efter coronakrisen. En bättre fungerande offentlig upphandling förutsätts kunna leda till en tioprocentig besparing i svensk offentlig sektor motsvarande 85 miljarder kronor. I Entreprenörskapsforums serie på temat Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin presenteras fyra förändringsförslag, som inte kräver lagändringar, för en mer resurseffektiv upphandling på en mångmiljardmarknad där fler företag kan delta.

 

Idag omsätter den offentliga upphandlingen cirka 700 miljarder kronor per år, ungefär 17 procent av Sveriges BNP. Enligt Konkurrensverket skulle alla delar av landet gynnas av fler anbudsgivare och ökad konkurrens inom den offentliga upphandlingen. Glesbygder skulle gynnas mest eftersom anbuden är färre där. Totalt sett kan strategisk offentlig upphandling leda till besparingar om 85 miljarder eller motsvarande tio procent av den offentliga upphandlingsmarknaden.

 

I Offentlig upphandling som verktyg för ekonomisk återhämtning efter pandemin lyfts fyra förslag för förbättrade möjligheter för små och medelstora företag, som även skulle främja innovation inom offentlig sektor:

 

  1. Gör det obligatoriskt för upphandlande myndigheter att redovisa en väl synlig upphandlingsplan
  2. Tidigarelägg kommande upphandlingar
  3. Använd möjligheten till dialog med marknaden
  4. Slopa kravet på enbart offentliga referenser

– Alla företag har rätt att delta i offentliga upphandlingar, men tröskeln är hög för företag som saknar tidigare erfarenhet. Mina förslag handlar om att offentliga aktörer behöver kommunicera upphandlingsplaner i god tid, tidigarelägga och dela upp anbudsområden, föra en konkurrenspräglad dialog samt möjliggöra för referensarbeten både inom privat och offentlig sektor, säger Hugo Laigar, upphandlingsexpert på TeneliusHolm.

 

– De fyra förändringsförslagen kan därmed leda till ett högre välstånd för samhället i stort, något som inte enbart är ekonomiskt utan även miljö- och innovationsrelaterat, fortsätter Hugo Laigar.

 

Ladda ned: #6 Offentlig upphandling som verktyg för ekonomisk återhämtning efter pandemin

 

Entreprenörskapsforum söker korta policyförslag och idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin (1 000–2 500 ord på svenska) Alla inkomna förslag granskas av forskare och accepterade förslag publiceras löpande och görs fritt tillgängliga via www.entreprenorskapsforum.se/efterpandemin/