Sommarhälsning och tips från Johan Eklund

Redan Niccolò Machiavelli ska ha påtalat vikten av att inte slösa bort möjligheterna som uppstår i en kris. Det har också präglat Entreprenörskapsforums arbete under våren 2020. Redan i mars gick vi ut med en utlysning om inspel och idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin och styrde om våra events till webbinarier. Samtidigt passade vi på att synas lite extra i debatten.

 

Trots en omställning med starkt digitaliseringsfokus saknar vi fysiska möten och hoppas hitta ett nytt normalläge inom en inte alltför lång horisont. Jag byter själv snart till horisontalläge i hängmattan och kommer därifrån ägna viss tid till förkovran i frågor som rör entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Är det även ditt intresseområde?

 

Här är mina främsta sommartips:

  • Idéer för återhämtning efter pandemin
    Förslag till åtgärder och reformer som behövs för att främja den svenska ekonomins återhämtning efter pandemin. Läs inspelen och passa på att lyssna till efter pandemi-podden med intervjuer med Günther Mårder, Irene Ek, Nicklas Berild Lundblad, Lena Sellgren med flera. Missa heller inte att bidra med dina egna förslag, utlysningen är öppen till den 1 september!
  • Vårens webbinarier
    Växande gigekonomi i kristider, aktieutdelningars betydelse för samhällsekonomin, socialt entreprenörskap – ger det någon effekt? Ta del av våra genomförda webbinarier på olika relevanta teman.
  • Integration Sverige
    Rapporterna inom projektet Integration Sverige som visar att en majoritet utrikes födda aldrig blir självförsörjande. Bland publicerade reformförslag lyfts förenklad beskattning för egenföretagande och sänkta arbetskraftskostnader för fler jobb till utrikes födda. Tidig höst kommer projektets slutrapport med en diger lista av forskningsgrundade policyförslag på området.

 

Hoppas vi ses i höst. Men först, sköna sommarhälsningar från

Johan Eklund med kollegor