Johan Eklund: Reformer krävs för att möta den vikande arbetsmarknaden

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund konstaterar i Fplus att coronakrisen sannolikt får samma utgång som tidigare ekonomiska kriser där grupper med låga kunskaps- och färdighetsnivåer får det svårare att komma in på arbetsmarknaden. Han föreslår därför reformer för att få företagen att anställa när konjunkturen vänder.

 

– Redan innan pandemin fanns det grupper som stod långt utanför arbetsmarknaden och som inte var självförsörjande – icke minst utrikes födda. Och för dem kommer det inte att bli lättare, säger han till Fplus.

 

Johan Eklund säger också att Sverige redan är ett högskatteland och att utrymmet att höja skatterna därför är begränsat. De reformer han föreslår för att möta den vikande arbetsmarknaden är:

 

– Bland annat sänkta ingångslöner, för att öka andelen enkla jobb. Att sänka arbetsgivaravgifterna skulle också vara bra för att få företagen att våga anställa när konjunkturen väl vänder.

 

De förslag som diskuterats om att höja kapitalskatterna och att återinföra arvs-och gåvoskatten är fel väg att gå, fortsätter han.

– Sverige är redan ett högskatteland och jag ser att utrymmet att höja skatterna är begränsat. Att man talar om att återinföra arvs- och gåvoskatten är ren plakatpolitik då det är skatter som gör mer skada i ekonomin än vad det genererar skatteintäkter. Även att höja kapitalskatterna vore en dålig idé. Entreprenörskap och företagande är så viktigt för den svenska konkurrenskraften och att då beskatta det mer än resten av världen vore orimligt.

 

Han menar att i en större skattereform borde man att sänka momsen och göra den enhetlig samt sänka skatten på arbete.

 

– Inkomstbeskattningen är mycket progressiv och hög så vi skulle behöva minska progressiviteten i inkomstskattesystemet. Att beskatta arbetsinkomst och kapitalinkomst väldigt olika är problematiskt, avslutar Johan Eklund i Fplus.

 

Läs hela artikeln i Fplus