Pernilla Norlin om giggandet i Sverige

Hur många är aktiva i gigekonomin i Sverige? Kan giggande vara en inkörsport till såväl arbetsmarknad som entreprenörskap? Och hur går det med den politiska anpassningen till det växande giggandet? Entreprenörskapsforums Pernilla Norlin förklarar, utifrån data från Global Entrepreneurship Monitor, hur det ligger till i KIMM talks.