Wernberg om ny gigstudie

Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, medverkade vid lanseringen av studien ”Varför gigga som matkurir? Förutsättningar och förväntningar bakom okvalificerat gig-arbete” författad av Linda Weidenstedt, filosofie doktor Ratio. I rapporten undersöks vilka som är matkurirer och varför de valt att gigga. Medverkade gjorde även Katarina Lundahl, chefekonom Unionen och Patrick Joyce, chefekonom Almega.