Utanförskapet värre än statistiken visar

Efter varje kris sedan 90-talet har arbetslösheten fördjupats för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden. I en intervju i Fplus berättar Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund att situationen för utrikes födda är betydligt värre än den offentliga statistiken visar.