Entreprenörskapsforum på Digital@Idag

Den 2 oktober samarrangerar Entreprenörskapsforum två inslag på Digital@Idag, en nationell temadag för att inspirera till digital utveckling där digitaliseringens möjligheter och utmaningar står i centrum. Bland annat diskuteras digitaliseringens roll i den ekonomiska återhämtningen samt hur tekniken kommer att påverka framtidens arbete.