20-09-15

Karriärvägar efter Entreprenörskapsforum

Tre av våra doktorander har nyligen disputerat och gått vidare i arbetslivet. Men var hamnar tidigare anställda efter sin tid på forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum? Vi blev nyfikna och undersökte frågan. Det visar sig att de flesta fortsätter sin karriär i samhällsorienterade företag eller organisationer, ofta med fokus på fortsatt policyutveckling.

 

Vid stiftelsen Entreprenörskapsforum finns forskare som sätter fokus på egna forskningsområden, engagerar sig i gemensamma forskningsprojekt och kvalitetsbedömer externa forskares underlag. Det finns även projektledare och kommunikatörer som jobbar för att stiftelsens publikationer lanseras och når ut i samhällsdebatten. Här handlar det om att arrangera seminarier med kommentatorer från akademi, politik och näringsliv, nå ut med debattartiklar och synas i såväl traditionella som sociala medier.

 

Var hamnar då kollegorna som byter arbetsplats? Senast har Arvid Malm, tidigare doktorand, som direkt efter avklarat avhandlingsarbete gick till Boston Consulting Group nu gått vidare till en tjänst som departementssekreterare för utrikesrådet för handelsfrågor. Andra doktorandkollegor är Abiel Sebhatu som numera är postdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm och Linköpings universitet. Likaså fortsätter Emma Lappi, som doktorerade i juni, den akademiska banan. Hon knyts till Jönköping International Business School.

 

De något mer seniora forskarna då, vad gör de? Johan P Larsson är numera verksam vid University of Cambridge, men fortfarande affilierad till Entreprenörskapsforum. Pardis Nabavi är anställd på Finansdepartmentet och Maria Adenfeldt jobbar som managementkonsult på Governo.

 

Vad gäller för de som inte forskat, var söker de sig? Projektledaren Ylva Skoogberg jobbar numera på Friskolornas Riksförbund, Kristin Burrescia är rekryteringskonsult på Sigma Recruit, Lisa Silver är utvecklingsstrateg i ledningsstaben på Naturskyddsföreningen och Mikael Jorstig är utvecklingsledare för innovationer och entreprenörskap på Region Örebro län. Ulrika Stuart Hamilton rekryterades först som statssekreterare hos jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm och har gått vidare till en tjänst som generalsekreterare på Famna.

 

För mig var tiden på Entreprenörskapsforum rolig, nätverksskapande och kunskapsbyggande. Mitt nätverk bland forskare breddades och mina insikter i policyutveckling fördjupades, bådadera värdefulla erfarenheter i mitt jobb som generalsekreterare för Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, säger Ulrika Stuart Hamilton.

 

Andra anställda har fått prestigefyllda externa uppdrag. Pontus Braunerhjelm har till exempel agerat ordförande för den av regeringen tillsatta Entreprenörskapsutredningen. Han har även nyligen avslutat sitt bidrag till den Omställningskommission som Stockholms Handelskammare genomfört.

 

Utöver detta påbörjar vår praktikant från hösten 2019 forskarstudier i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Kanske sådde vi även ett forskningsintresse hos Jessica Backsell som tidigare sommarjobbade på Entreprenörskapsforum. Hon återfinns numera som doktorand på Handelshögskolan i Stockholm.